Đại Hội Đại Biểu Doanh Nhân Người Việt Nam Tại Nước Ngoài

Đại Hội Đại Biểu Doanh Nhân Người Việt Nam Tại Nước Ngoài

Sáng 29/6, tại TPHCM diễn ra Đại hội đại biểu Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ (2018-2023).

Chi tiết
XÃ ĐOÀN CÔNG ÍCH HIỆP HỘI VIỆT NAM  NGÀY 09/08/18 TỔ CHỨC GIAO LƯU, TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI CÁC HIỆP HỘI TRONG NƯỚC NHẬT

XÃ ĐOÀN CÔNG ÍCH HIỆP HỘI VIỆT NAM NGÀY 09/08/18 TỔ CHỨC GIAO LƯU, TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI CÁC HIỆP HỘI TRONG NƯỚC NHẬT

XÃ ĐOÀN CÔNG ÍCH HIỆP HỘI VIỆT NAM NGÀY 09/08/18 TỔ CHỨC GIAO LƯU, TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI CÁC HIỆP HỘI TRONG NƯỚC NHẬT

Chi tiết