Ngày 22/1/2019, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI Hồ Chí Minh.

Ngày 22/1/2019,Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) đã đến thăm và làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI Hồ Chí Minh.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người sử dụng lao động và các hiệp hội doanh nghiệp ở Việt Nam nhằm mục đích phát triển, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, thúc đẩy các quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học – công nghệ với nước ngoài trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi, theo quy định của pháp luật.

Buổi gặp gỡ và làm việc của đoàn VJBA với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI Hồ Chí Minh

Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI kiêm giám đốc Chi nhánh HCM tiếp đón nồng nhiệt. Qua buổi làm việc này, Đoàn hiệp hội VJBA mong muốn được tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, giao lưu, liên kết, hội chợ, diễn đàn kinh tế thường xuyên cho doanh nghiệp 2 nước nhằm mở ra nhiều cơ hội giao thương.​

 Ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch VCCI kiêm giám đốc Chi nhánh HCM 

 

Ông Vũ Hoàng Đức - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản (VJBA) 

Bên cạnh đó, VCCI HCM cũng tạo cơ hội hợp tác trong tương lai với các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp người Việt Nam ở nước ngoài. Sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với các nguồn lực sẵn có nhằm phát triển mối quan hệ văn hóa, kinh tế và đầu tư  trong và ngoài nước.

Ông Vũ Hoàng Đức - Chủ tịch (VJBA) cùng Ban Chấp Hành và các Hội viên tham dự buổi gặp gỡ làm việc với với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI Hồ Chí Minh

 

Kết thúc chuyến thăm và làm việc tốt đẹp. Hiệp hội (VJBA) ghi nhận và tổ chức xúc tiến thương mại giữa hai bên.

Nguồn: VJBA

Ý KIẾN BẠN ĐỌC