Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (Business Association of Overseas Vietnamese – BAOOV) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ III (2018-2023).

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU DOANH NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI

Từ ngày 28 đến 29/6, tại TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (Business Association of Overseas Vietnamese – BAOOV) đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ III (2018-2023). Tới dự Đại hội có sự hiện diện của Uỷ viên Bộ Chính trị – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương và gần 300 hội viên về từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) là tổ chức xã hội nghề nghiệp của cộng đồng Doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài với mục đích “hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức của doanh nhân trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước”.

 (Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Đại hội trong phiên ngày 29/6 )

Tại Đại hội, Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, những kết quả đạt được của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài; trong đó có vai trò của Hiệp hội trong 9 năm qua, góp phần hiện thực hóa chủ trương phát huy vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các ủy viên trong Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản ( VJBA) cũng tham dự và chúc mừng Đại hội.

(Các ủy viên trong Ban chấp hành  Hiệp hội VJBA tham dự và chúc mừng Đại hội)

Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài được thành lập ngày 1/3/2009, với mục đích hợp tác, chia sẻ thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức của doanh nhân trong và ngoài nước, từ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, khoa học và công nghệ, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.