Ngày 27/11/2020, tại Hà Nội, Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản- Ông Vũ Hoàng Đức tham dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

PHÁT HUY SỨC MẠNH KIỀU BÀO XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

Ngày 27/11/2020, tại Hà Nội, Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản- Ông Vũ Hoàng Đức tham dự Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

 

Hiện nay cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 5,3 triệu người sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó hơn 80% là ở các nước phát triển.Trong giai đoạn 2015 – 2020, Công tác về người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được xem là một trụ cột quan trọng trong công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Chủ trương “Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam” đã thực sự đi vào cuộc sống. Kiều bào đã đã và đang thực hiện làm cầu nối đưa Việt Nam thế giới và chung sức xây dựng quê hương đất nước

 Chủ Tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Việt Nam tại Nhật Bản- Ông Vũ Hoàng Đức cũng có bài phát biểu ngắn trên kênh truyền hình văn hóa Việt VTC10 về tình hình phát triển kinh tế Việt Nam- Nhật Bản trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 như sau:

“ Là một trong những doanh nghiệp của hai nước đang có những kế hoạch triển khai kết nối giao thương kinh tế mạnh hơn giữa các doanh nghiệp thì dịch bệnh xảy ra chúng tôi cũng bị ảnh hưởng rất lớn trong việc giao thương kết nối. Trong thời gian tới vượt qua khó khăn để tiếp tục xúc tiến kết nối - giao thương giữa hai nước, đặc biệt là tìm mọi cách thúc đẩy  sản phẩm của Việt Nam đến Nhật Bản...”

Nguồn: KÊNH VTC10

Ý KIẾN BẠN ĐỌC